:: دوره 5، شماره 3 - ( 2-1397 ) ::
جلد 5 شماره 3 صفحات 251-263 برگشت به فهرست نسخه ها
آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان علوم بهداشتی در خصوص طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا : یک مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
احسان زارعی، حسین حاتمی، رعنا فکری ، شریف ترکمن‌نژاد، شهنام عرشی، محمد رفائیان
دانشجوی دوره عالی بهداشت عمومی(MPH)، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده:   (507 مشاهده)
زمینه و هدف: این مطالعه با هدف ارزیابی میزان آگاهی، نگرش و عملکرددانشجویان علوم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پیرامون طغیان بیماری های منتقله از آب و غذا در سال 1396 صورت گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی تعداد 335 نفر از دانشجویان در دو دانشکده بهداشت و سلامت، ایمنی و محیط زیست به روش نمونه گیری تصادفی سهمیه ای وارد مطالعه شدند. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه ای محقق ساخته مشتمل بر 61 سوال بود که روایی و پایایی آن تایید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS 18 و از طریق آزمون‌های آنالیزواریانس یکطرفه و t-test تحلیل گردید.
یافته‌ها: میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان به ترتیب(61/1)±55/66 ، (14.68)±33/66 و (21.55)±96/65 و در هر سه بخش در حد متوسط بود. تنها 7/13، 6/6 و 5/24 درصد از دانشجویان به ترتیب دارای آگاهی، نگرش و عملکرد خوبی در خصوص موضوع مورد مطالعه بودند. میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد در میان دانشجویان دانشکده بهداشت بیشتر از دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست بود. بین آگاهی و نگرش(0.001p <) و همینطور نگرش و عملکرد (0.001p <) ارتباط معنادار آماری مشاهده گردید. همچنین بین میزان تحصیلات، دانشکده محل تحصیل، وضعیت تاهل، رشته تحصیلی و سن با متغیرهای آگاهی، نگرش و عملکرد رابطه معنادار آماری وجود داشت ( 0.05(p <.
نتیجه‌گیری: با توجه به سطح متوسط آگاهی، نگرش و عملکرد دانشجویان، لزوم برنامه ریزی جهت اجرای مداخلات موثر بمنظور ارتقای سطح آگاهی دانشجویانی که در حوزه بهداشت تحصیل می کنند و به عنوان افرادی که در آینده راهنمای سایر اقشار جامعه و متولی سلامت عمومی هستند، ضروری به نظر می رسد.
واژه‌های کلیدی: آگاهی، نگرش، عملکرد، دانشجویان، طغیان، بیماریهای منتقله از آب و غذا
متن کامل [PDF 325 kb]   (332 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۳/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۳/۲۷XML   English Abstract   Printدوره 5، شماره 3 - ( 2-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها