:: دوره 6، شماره 1 - ( 9-1397 ) ::
جلد 6 شماره 1 صفحات 27-41 برگشت به فهرست نسخه ها
بهینه سازی پاکسازی نیکل از پساب شبیه سازی شده توسط بیوفیلم استقرار یافته باکتری سودوموناس آئروژینوزا بر روی کلینوپتیلولایت
رقیه سادات صالح نژاد، میترا عطاآبادی
گروه علوم خاک و عضو مرکز تحقیقات پسماند و پساب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
چکیده:   (303 مشاهده)
سابقه و هدف: سمیت و توانایی تجمع زیستی فلز نیکل در جانداران در غلظت های بالا، پاکسازی آب و فاضلاب آلوده
از این عنصر با استفاده از روش های کم هزینه و دوستدار محیط زیست را امری مهم و ضروری ساخته است. بیوفیلم
باکتری ها قادر به جذب فلزات سنگین از محیط آبی و تجمع آن در ساختمان سلولی خود است. بنابراین هدف پژوهش
حاضر ارزیابی راندمان پاکسازی نیکل توسط بیوفیلم استقرار یافته باکتری سودوموناس آئروژینوز ا بر روی
کلینوپتیلولایت بوده است.
مواد و روش ها : در این مطالعه مقطعی، سویه ای از باکتری سودوموناس آئروژینوزا در قالب پوشش بیوفیلم بر روی
کلینوپتیلولایت استقرار یافت. برای حصول اطمینان از استقرار بیوفیلم از مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی
مقدار بستر، دما و زمان تماس در 5 سطح مورد بررسی قرار گرفت و نهایتا نتایج ،pH ، استفاده شد. اثر عوامل، غلظت
توسط مدل های همدمای جذب مورد ارزیابی قرار گرفت.
99 درصد توسط بیوفیلم استقرار یافته باکتری سودوموناس / یافته ها: یافته ها بیانگر حداکثر راندمان پاکسازی 47
2 گرم در /36 ، معادل 9 pH ، آئروژینوزا بر روی کلینوپتیلولایت در شرایط بهینه غلظت اولیه نیکل 900 میلی گرم در لیتر
لیتر کلینوپتیلولایت، دمای 25 درجه سانتی گراد و زمان تماس 45 روز بود. برازش داد ه ها در مدل همدمای جذب
فروندلیچ حاکی از عدم یکنواختی پوشش سطح جاذب است.
نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان دهنده آن است که کاربرد پوشش بیوفیلم در سطح کلینوپتیلولایت، می تواند روش
مناسبی برای پاکسازی نیکل از محیط های آبی باشد
واژه‌های کلیدی: نیکل، کلینوپتیلولایت، بیوفیلم، سودوموناس آئروژینورا
متن کامل [PDF 475 kb]   (109 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۱۰/۹ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱۰/۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۹XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 1 - ( 9-1397 ) برگشت به فهرست نسخه ها