مجله مهندسی بهداشت محیط- اخبار نشریه
دریافت هزینه بابت مقالات پذیرفته شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۶/۳۱ | 
نکته قابل توجه نویسندگان مقاله: مقالاتی که از تاریخ 1397/7/1 به مجله مهندسی بهداشت محیط ارسال میشود، در صورت پذیرفته شدن برای چاپ، نویسنده مسئول باید مبلغ 1.000.000 ریال (100 هزار تومان) جهت دریافت نامه پذیرش به حساب درآمد های دانشگاه واریز نمایند تا گواهی پذیرش مقاله صادر و مراحل بعدی انتشار مقاله انجام شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت محیط:
http://jehe.abzums.ac.ir/find.php?item=1.43.31.fa
برگشت به اصل مطلب