مجله مهندسی بهداشت محیط- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دفتر مجله: استان البرز، شهر کرج، خیابان 45 متری گلشهر، خیابان صفاریان، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، دفتر فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی بهداشت محیط
کدپستی 3198764653

تلفن تماس
02634643254 داخلی 122- آقای قربانی
02634336007-9  داخلی 203
jehe.alborz@gmail.com
نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت محیط:
http://jehe.abzums.ac.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب