:: دوره 3، شماره 2 - ( 12-1394 ) ::
جلد 3 شماره 2 صفحات 93-101 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی اثربخشی گندزداهای رایج بر میکروارگانیسم‌های بیماریزای جدا شده از بخش سوختگی بیمارستان سوانح و سوختگی شهید صدوقی یزد
فاطمه سهل آبادی، هنگامه زندی، مهدی مختاری، سارا جمشیدی، طاهره جاسمی زاد*، اکرم منتظری، عارفه دهقانی تفتی
کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
چکیده:   (3069 مشاهده)

زمینه و هدف: بخش سوختگی محیط مناسبی جهت رشد باکتریهای بیماریزا می­باشد که با روشهای مناسب گندزدایی می توان این عوامل بیماریزا را کاهش داد. انتخاب گندزدای مناسب و به کارگیری روشهای استاندارد گندزدایی، می تواند در کاهش عفونتهای بیمارستانی نقش مؤثری داشته باشد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر بخشی گندزداهای دکونکس AF 50، اپی مکس SC ، دسکوسید و سیلوسپت بر روی پاتوژنهای جدا شده از سطوح مختلف بخش سوختگی بیمارستان سوانح و سوختگی شهید صدوقی یزد می­باشد.

مواد و روش­ها: در این مطالعه، نمونه­گیری با روش غیر احتمالی آسان انجام و جمعاً 240 نمونه از 30 محل مختلف بیمارستان سوانح سوختگی گرفته شد (برای هر گندزدا، تعداد 30 نمونه قبل و 30 نمونه بعد از گندزدایی). نمونه­ها در آزمایشگاه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی یزد، بر روی محیط­های آگار خون دار و متیلن بلو کشت داده شد، کلنی های مشکوک به پاتوژنها  توسط تستهای بیوشیمیایی تعیین هویت، و کلنی کانت آنها تعیین شد. داده­ها با استفاده از آزمون آماری  T-Test زوجی آنالیز گردید.

نتایج: میانگین باکتریهای جدا شده از 4 قسمت بخش سوختگی بیمارستان، قبل از گندزدایی با دکونکس 50، دسکوسید، اپی مکس و سیلوسپت، بترتیب  02/58، 28/18897، 05/30989 و52/38 و بعد از گندزدایی بترتیب 8/12، 62/0، 65/1 و 09/5 بود که در همه گندزداها کاهش آلودگی تفاوت معناداری را نشان داد (05/0p<). شایع ترین پاتوژن های جدا شده شامل سودوموناس­آئروژینوزا، کلبسیلا، استافیلوکوکوس­اورئوس، انتروباکتر، اشریشیاکلی بودند.

نتیجه ­گیری: نتایج نشان داد همه گندزداهای مورد مطالعه، بر پاتوژن های جدا شده مؤثر بوده و همچنین بین میانگین تعداد باکتریها قبل و بعد از گندزدایی اختلاف معناداری مشاهده گردید.

واژه‌های کلیدی: گندزدا، پاتوژن، بخش سوختگی، عفونت‌ بیمارستانی
متن کامل [PDF 232 kb]   (1612 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/3/17 | پذیرش: 1395/3/17 | انتشار: 1395/3/17XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 3، شماره 2 - ( 12-1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها