:: دوره 6، شماره 4 - ( 6-1398 ) ::
جلد 6 شماره 4 صفحات 401-416 برگشت به فهرست نسخه ها
اثر برهم کنشی پراکسید هیدروژن ونانوفوتوکاتالیست‌های احتراقی در حذف مواد رنگزا از محیط‌های آبی
ماهک آزادی، امیر حسام حسنی، محمد ابراهیم علیا ، سید مهدی برقعی
گروه محیط زیست و رنگ، پژوهشگاه رنگ، تهران، ایران
چکیده:   (402 مشاهده)
زمینه و هدف: نظر به آلودگی  پساب‌های صنعت نساجی بعنوان یکی از بزرگترین مصرف کنندگان آب و بدلیل دارا بودن مواد رنگزای آلی زیست تخریب ناپذیر ،در این پژوهش اثر برهم کنشی پراکسید هیدروژن و نانوفوتوکاتالیستها در فرایند اکسیداسیون پیشرفته با بررسی پارامترهای موثر در تخریب آلاینده‌ها مورد مطالعه قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش به منظور بررسی اثر پراکسید هیدروژن بر رنگبری رنگزای اسید قرمز 18 وتاثیر استفاده همزمان  نانوفتوکاتالیست، در ابتدا ذرات کاتالیست ZnO:Ag:Nd به روش احتراقی سنتز شد. آنالیز‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی ( FESEM) طیف سنجی پراش اشعه ایکس(EDS)پراش اشعه ایکس     (XRD)برای شناسایی مشخصات کاتالیست انجام شد سپس تأثیر پارامترهای عملیاتی مهم از جمله غلظت رنگزا (ppm30-10) ،(9-3) pH،مقدار فتوکاتالیست(g.L -1  1/0-02/0( دما) C °30-50( ،غلظت پراکسید هیدروژن(11-2 (F=مورد بررسی قرار گرفت. مدلسازی فرایند با استفاده از روش سطح پاسخ انجام شد.
یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد با افزودن پراکسید هیدروژن  به ذرات فتوکاتالیست راندمان رنگبری افزایش یافته  اما افزودن کاتالیست به مقدار بهینه پراکسید هیدروژن موجب کاهش راندمان رنگبری گردید.همچنین شرایط بهینه فرایند برای حذف ماده رنگزا بشرح (21/6pH=) و مقدار فتوکاتالیست g.L -1 08/0 ، 9F= بدست آمد. نتایج مطالعات ترمودینامیکی گرماگیر بودن فرایند را نشان داده و مدلسازی فرایند بیانگر انطباق مناسب نتایج تئوری و تجربی بود.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج بدست آمده فرایند استفاده از کاتالیست و پراکسید هیدروژن تکنیک کارامد جهت حذف رنگزا ازمنابع آبی می‌باشد.
واژه‌های کلیدی: نانوفتوکاتالیست، پراکسید هیدروژن، روش سطح پاسخ
متن کامل [PDF 1525 kb]   (122 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۸/۶/۲۳ | پذیرش: ۱۳۹۸/۶/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۸/۶/۲۳XML   English Abstract   Printدوره 6، شماره 4 - ( 6-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها