:: دوره 8، شماره 1 - ( 9-1399 ) ::
جلد 8 شماره 1 صفحات 17-30 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی میزان غلظت ترکیبات هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای ( PAHs ) در هوای بیرونی و داخلی محیط‌های شهری (مطالعه موردی: شهر تهران، 1397-1396)
حمید رضا حاجی آدینه، مریم محمدی روزبهانی* ، خوشناز پاینده، نوید قنواتی
گروه محیط زیست، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
چکیده:   (521 مشاهده)
سابقه و هدف: ترکیبات آلی فرار یکی از مهمترین آلاینده‌های هوای شهرهاست که ناشی از خودروها , صنایع شیمیایی و پتروشیمی می‌باشد. یک جزء بسیار مهم از ترکیبات آلی فرار مربوط به ترکیبات PAHs است که دارای ساختار آروماتیک هستند و در اثر بسیاری از فرایند‌های طبیعی و فعالیت‌های انسانی ایجاد می‌شوند. این ترکیبات به شکل وسیعی در محصولات و صنایع نفت و پتروشیمی، به عنوان حلال در صنایع رنگ سازی و چسب سازی مورد استفاده قرار گرفته و دارای اثرات بهداشتی مهمی بر روی انسان مانند ایجاد سرطان می‌باشند هدف از این مطالعه بررسی میزان هیدرو کربن‌های اروماتیک حلقوی ( PAHs ) در هوای بیرونی و داخلی د ردو فصل سرد و گرم می‌باشد
مواد و روشها: نمونه‌برداری این مطالعه با انتخاب12 ایستگاه از شهر تهران انجام گرفت. نمونه‌برداری در یک دوره یکساله با استفاده از لوله‌های جاذب و پمپ نمونه‌بردار فردی با دبی 200 میلی لیتر در دقیقه در فاصله 2-5/1 متری از سطح زمین انجام شد. از هر ایستگاه سه نمونه در دوره گرم (خشک) و سه نمونه در دوره سرد (تر)،جمعاً72 نمونـه گرفتـه شـد. نمونـه‌های جمـع آوری شـده در یخچال نگهداری و سپس به آزمایشگاه منتقل شده و بعد از استخراج از سطح جاذب توسط دسـتگاه گازکارومـاتوگرافی قرائـت گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد در دوره نمونه‌برداری در محیط خشک هوای آزاد میانگین غلظت PAHsبرابر با 2/20 ppb و در محیط تر هوای آزاد میانگین غلظت PAHsبرابر با 6/23 ppb بوده است. همچنین در دوره نمونه‌برداری در محیط خشک هوای داخل میانگین غلظت PAHsبرابر با 6/20 ppb و در محیط تر هوای داخل میانگین غلظت PAHsبرابر با 8/23 ppb بوده است.
نتیجه‌گیری: به طور کلی میانگین غلظت ترکیبـات PAHs در فصل سرد بیش از فصل گرم می‌باشد کـه دلیـل آن آلودگی مراکز خانگی و تجاری توأم با ایجاد اینورژن در شهر تهران در فصول سرد سال و افـزایش واکنش‌های فتوشیمیایی در فصل گرم و تبدیل شدن سریعتر این مواد به مواد دیگر می‌باشد. میزان ایـن ترکیبـات در قسـمت‌های پرترافیک و مرکز شهر بیش از سایر نقاط می‌باشد و با فاصله گرفتن از این نقـاط پرترافیـک از غلظـت ایـن ترکیبـات بـتدریج کاسته می‌شود.
واژه‌های کلیدی: آلودگی هوا، هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه ای ( PAHs)، خشک و تر، تهران
متن کامل [PDF 646 kb]   (190 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1399/5/25 | پذیرش: 1399/8/10 | انتشار: 1399/10/15XML   English Abstract   Printدوره 8، شماره 1 - ( 9-1399 ) برگشت به فهرست نسخه ها