مجله مهندسی بهداشت محیط- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشریه"مهندسی بهداشت محیط" با هدف گسترش و اطلاع رسانی علمی در کشور، اقدام به چاپ و انتشار مقالات و موضوعات در زمینه های زیر تاسیس گردیده است: اپیدمیولوژی محیط زیست-پایش آلاینده های محیط زیست، تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی، مدیریت مواد زائد جامد، روشهای نوین در زمینه اندازه گیری، حذف و کنترل آلاینده های زیست محیطی، مدیریت و کنترل مواد خطرناک، جستجو و پایش آلاینده های نو ظهور، پایش و کنترل آلاینده های هوا، بهداشت مواد غذائی، مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)
نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت محیط:
http://jehe.abzums.ac.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب