مجله مهندسی بهداشت محیط- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشریه"مهندسی بهداشت محیط" با هدف گسترش و اطلاع رسانی علمی در کشور، اقدام به چاپ و انتشار مقالات و موضوعات در زمینه های زیر تاسیس گردیده است:
-اپیدمیولوژی محیط زیست
-پایش آلاینده های محیط زیست
-تصفیه آب و فاضلاب شهری و صنعتی
-مدیریت مواد زائد جامد، روشهای نوین در زمینه اندازه گیری
-حذف و کنترل آلاینده های زیست محیطی
-مدیریت و کنترل مواد خطرناک
-جستجو و پایش آلاینده های نو ظهور
-پایش و کنترل آلاینده های هوا
-بهداشت مواد غذائی
-مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

نکته: نویسندگان محترم توجه نمایند در مورد مقالاتی با موضوعات مطالعات محلی و منطقه ای، صرفا مقالاتی در اولویت بررسی خواهند بود که دارای نوآوری در روش پژوهش (پایش، سنجش، متدولوژی و...) می باشند.
نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت محیط:
http://jehe.abzums.ac.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب