مجله مهندسی بهداشت محیط- اخبار نشریه
دریافت هزینه بابت انتشار مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/31 | 
نکته قابل توجه نویسندگان مقاله: 

 مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال (۱۰۰ هزار تومان)، (پس از انجام داوری و در صورت پذیرش نهایی)،  از نویسنده مسئول جهت انتشار مقاله دریافت خواهد شد.

مبالغ ذکر شده باید به حساب  با شماره شبا:
۵۹۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹۲۵۰۳۰۲۱۲۲۰ با شناسه واریز: ۳۷۳۰۹۲۵۸۱۱۲۴۳۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۴۱۱۷۱۰۲  به نام درآمد معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز  واریز گردد تا گواهی پذیرش مقاله صادر و مراحل بعدی انتشار مقاله انجام شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت محیط:
http://jehe.abzums.ac.ir/find-1.43.31.fa.html
برگشت به اصل مطلب