مجله مهندسی بهداشت محیط- اخبار نشریه
دریافت هزینه بابت مقالات ارسال شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/6/31 | 
نکته قابل توجه نویسندگان مقاله: 

 نویسنده مسئول موظف است مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال (۵۰ هزار تومان) بابت هزینه های داوری اولیه (هنگام ارسال مقاله) واریز نماید.
همچنین  مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال (۵۰ هزار تومان) (
پس از انجام داوری و در صورت پذیرش نهایی)  از نویسنده مسئول دریافت خواهد شد.
لازم به ذکر است که در صورت عدم پذیرش مقاله ارسالی، هزینه داوری اولیه عودت نخواهد شد.

مبالغ ذکر شده باید به حساب  شماره ۲۵۸۹۲۶۶۴۸ به نام درآمد غیرقابل برداشت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز   (بانک رفاه-شعبه مدیریت درمان کرج) واریز گردد تا گواهی پذیرش مقاله صادر و مراحل بعدی انتشار مقاله انجام شود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت محیط:
http://jehe.abzums.ac.ir/find.php?item=1.43.31.fa
برگشت به اصل مطلب