مجله مهندسی بهداشت محیط- اخبار نشریه
انتشار ویژه نامه با محوریت تحقیقات مرتبط با حوزه HSE

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/1/28 | 
قابل توجه محققین گرامی
مجله علمی-پژوهشی مهندسی بهداشت محیط در نظر دارد ویژه نامه ای در سال 1398 با محوریت تحقیقات مرتبط با حوزه HSE، منتشر نماید. لذا از کلیه محققین و فعالان این حوزه دعوت می گردد مقالات مرتبط خود را به این مجله ارسال نمایند. بدیهی است فرآیند داوری و پرداخت هزینه (بعد از پذیرش مقاله) مشابه سایر مقالات ارسالی به مجله خواهد بود.
نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت محیط:
http://jehe.abzums.ac.ir/find-1.43.35.fa.html
برگشت به اصل مطلب