مجله مهندسی بهداشت محیط- فرم ارسال مقاله
راهنمای دریافت شناسه ORCID برای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۷/۲ | 
قابل توجه نویسندگان محترم:
با توجه به اجباری بودن ثبت شناسه ORCID نویسندگان در سامانه ارسال مقالات، جهت دریافت شناسه به لینک زیر مراجعه نمایید.
​http://ftp.hbi.ir/info/scientometrics/help/manual_ORCID.pdf
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت محیط:
http://jehe.abzums.ac.ir/find.php?item=1.50.32.fa
برگشت به اصل مطلب