مجله مهندسی بهداشت محیط- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دفتر مجله: استان البرز، شهر کرج، خیابان ۴۵ متری گلشهر، خیابان صفاریان، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، دفتر فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی بهداشت محیط
کدپستی ۳۱۹۸۷۶۴۶۵۳

آدرس ایمیل:
jehe.alborzgmail.com

تلفن تماس:
۰۲۶۳۴۶۴۳۲۵۴ 

نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت محیط:
http://jehe.abzums.ac.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب