مجله مهندسی بهداشت محیط- اطلاعات تماس
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دفتر مجله: استان البرز، شهر کرج، خیابان 45 متری گلشهر، خیابان صفاریان، معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه، دفتر فصلنامه علمی-پژوهشی مهندسی بهداشت محیط
کدپستی 3198764653

آدرس ایمیل:
jeheabzums.ac.ir
environmentalhealthalborzgmail.com

تلفن تماس:
02634643254 داخلی 117- آقای عنصری

نشانی مطلب در وبگاه مجله مهندسی بهداشت محیط:
http://jehe.abzums.ac.ir/find.php?item=1.57.15.fa
برگشت به اصل مطلب